УКР/РУС   EN   DE   SP   TR

ULUSAL APİTERAPİ KONGRESİ TÜRKİYE UKRAYNA APİTERAPİ ZİRVESİ

Değerli Konuklarımız,

 

Apiterapi bal, polen, bal mumu, arı sütü, propolis, arı zehiri ve diğer arı ürünlerinin sağlık koruyucu ve iyileştirici olarak kullanıldığı geleneksel bir terapi yöntemidir. Bir başka deyişle öncelikle sağlıklı yaşamı destekleme ve bazı kronik hastalıklarda klasik tedaviyi destekleme açısından önemli bir yöntemdir.

 

Bu bilgiden yola çıkılarak Apiterapi Derneği 2010 yılında apiterapinin bilimselliğini kanıtlayacak çalışmalara katkıda bulunarak kanıta dayalı apiterapi kültürünün oluşturulmasını sağlamayı misyon, akademik değerler temelinde genel ve tıbbi etik değerlerden ödün vermeden, kanıta dayalı çalışmaları geliştirerek dünya standartlarında hizmet veren referans bir kurum olmayı vizyon edinerek kurulmuş bir dernektir.

Bugün bütün dünyada uzun ve sağlıklı yaşam arayışı artmaktadır.  Arı ürünleri uzun ve sağlıklı yaşam algoritmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle Çin’den Avrupa’ya birçok ülkede birbiri ardına apiterapi merkezleri açılırken, ülkemizde Apiterapi eğitimlerinin yaygınlaşması ve sertifikalı hekim sayısının artırılması Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış tedavi merkezleri sayısını artıracak dolayısı ile apiterapinin yaygınlaşmasına, toplumsal alanda apiterapi konusunda farkındalığın artmasına yardımcı olacaktır.
Türkiye’nin ürettiği arı ürünlerinin apiterapi alanında değerlendirilmesi, apiterapinin yaygınlaştırılması ve bu konuda toplumsal bilincin artırılmasının ancak sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının işbirliği ile gerçekleşeceğine inancımız sonsuzdur.
Tüm bu bilgiler ışığında Apiterapi Derneği olarak ülkemizde ilk kez düzenleyeceğimiz I. Ulusal Apiterapi Kongresi’nin apiterapi konusuna akademik ilgiyi artırması ve toplumsal bilincin yaygınlaşmasına katkıda bulunması temennisiyle, kongreyi katılımınızla onurlandırmanızı diliyoruz.

Yard. Doç. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu

Apiterapi Derneği Başkanı

BİLİMSEL PROGRAM

To attention of readers

Prepaid electronic version of "Doctor Bee" (www.docbee.com.ua) is 120 UAH per year

Subscription to the printed version of the magazine.
Magazine subscription to the "Doctor Bee" continues permanently from any quarter in all post offices of Ukraine, the cost for one quarter of 2016 is 27.10 UAH.

Postal Code: 86733