УКР/РУС   EN   DE   SP   TR

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕЛЮ «АПІОР» ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА

Успіхи сучасної стоматології багато в чому пов'язані з розробкою і впровадженням у практику нових засобів і методів, що дозволяють ефективно надавати медичну допомогу і своєчасно проводити профілактичні заходи. Враховуючи дані сучасної спеціальної літератури та отримані нами раніше результати експериментальних досліджень про виражену протизапальну, слиностимулючу дію прополісу, певний інтерес викликало вивчення впливу нового гелю «Апіор» на основі апіпродуктів і амарантового масла на тканини пародонту, ротову рідину.


Метою цього дослідження було вивчення лікувально-профілактичної дії нового апігеля «Апіор» на основі прополісу і амарантового масла на склад і властивості ротової рідини, тканини пародонту.

Для вивчення лікувально-профілактичного впливу апігелю при запальних захворюваннях пародонту була сформована група пацієнтів з 22 осіб у віці 15-20 років, у яких відзначалися гіперемія, кровоточивість ясен при зондуванні, відсутність патологічних зубо-ясенних кишень, незадовільний рівень гігієни порожнини рота.

(1-а група). Для оцінки клінічного та гігієнічного стану пародонту використовувалися такі індекси: РМА (С. Parma), Pi (А. Rassel), кровоточивості (H. Muhlemann). Діагноз хронічний катаральний гінгівіт (ХРГ) встановлювали на підставі скарг хворих, клінічного огляду, визначення показника проби Шиллера-Писарєва, яка відображає ступінь запалення слизової оболонки ясен. Зазначені об'єктивні параметри вивчалися в динаміці використання нового апігеля. Перед дослідженням всім пацієнтам проводилася ретельна професійна гігієна порожнини рота, що включає в себе зняття зубних відкладень, шліфування та полірування шийок зубів.

Контрольну групу (другу) склали 10 осіб, порівнянних з 1-ою за статтю і віком, але без ознак запально-дистрофічних процесів в пародонті без супутніх соматичних захворювань.

Всім пацієнтам дослідної групи щодня протягом двох тижнів (14 днів) проводили аплікації гелем «Апіор» (по 15 хвилин).

Ротову рідину у пацієнтів збирали в мірну пробірку протягом 10 хвилин у першій половині дня для виключення впливу фактора часу доби. Швидкість виділення ротової рідини (СР) визначали за формулою: СР = V / T, де V - обсяг ротової рідини в пробірці; Т - час збору (10 хвилин).

Рівень запальних процесів у ротовій рідині визначали за вмістом білка і загальної протеолітичної активності. Концентрацію білка в ротовій рідині визначали за Лоурі. У надосадковій фракції ротової рідини (після центрифугування при 3000 g протягом 15 хвидин. При т = 4оС визначали загальну протеолітичну активність щодо розподілу казеїну при рН = 7,6 за методом Кунітца в модифікації А.П. Левицького.

Аналіз результатів досліджень свідчить про зниження швидкості виділення ротової рідини у пацієнтів з ХКГ. Після застосування гелю «Апіор» показники швидкості секреції ротової рідини підвищилися в середньому в 1,5 рази, покращився гігієнічний стан порожнини рота, спостерігалося зменшення індексів РМА, Рi та індексу кровоточивості. Після лікувальних заходів пацієнти відзначали підвищення комфортності в порожнині рота, відсутність кровоточивості при чищенні зубів, ясна набували блідо-рожевого забарвлення, щільно прилягали до шийок зубів.

Результати визначення біохімічних показників ротової рідини здорових і хворих ХКГ до і після лікування новим апігелем показали, що концентрація білка в ротовій рідині хворих ХКГ значно зростає і суттєво знижується при дії гелю. При ХКГ майже в 1,5 рази зростає рівень ОПА. Гель «Апіор» достовірно знижує цей рівень до нормальних значень, що може свідчити про протизапальну дію препарату.

Таким чином, клінічне застосування апігеля «Апіор» як засобу для первинної профілактики запальних захворювань порожнини рота продемонструвало відчутний профілактичний ефект, пов'язаний насамперед зі складом гелю. Відомо, що прополіс відноситься до складних речовин і складається з великої кількості хімічних сполук, які обумовлюють широкий діапазон його фармакологічної дії. Речовини, що входять до складу прополісу, здатні дифундувати в тканини і надавати безпосередній вплив на обмін речовин, трофіку і регенерацію.

Застосування нового гелю у вигляді аплікацій на тканині ротової порожнини сприяє вдосконаленню первинної профілактики запальних процесів: поліпшенню функції слинних залоз, оптимізації насичення ротової рідини мінеральними компонентами, посиленню самоочищення порожнини рота, підвищення резистентності тканин пародонту.

Дослідження дозволяють зробити висновок, що застосування гелю «Апіор» покращує клінічний стан пародонта, достовірно знижує показники пародонтальних і гігієнічних індексів, що свідчить про пародонтопротекторну його дію.

Отримані дані дають підставу рекомендувати більш широке використання гелю «Апіор» в комплексних програмах профілактики стоматологічних захворювань.

...

№ 8 || Автор: Кравченко Людмила Сергіївна, Солоденко Георгій Миколайович, Бас Наталя Олексійвна.

Журнал

Реклама

До уваги читачів

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ ЖУРНАЛУ  «ДОКТОР  БДЖІЛКА»

Передплата на журнал «ДОКТОР  БДЖІЛКА» триває постійно з будь-якого кварталу у всіх поштових відділеннях України, вартість на один квартал 2016 року-27,10 грн.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ПОШТОВИЙ ІНДЕКС:   86733

Електронну версію журналу «Доктор Бджілка» можна передплатити на нашому сайті.